O PROJEKTU

Ovim projektom želimo pridonijeti smanjenju nezaposlenosti mladih ljudi sa završenim fakultetom, time što ćemo projektne aktivnosti prilagoditi zahtjevima tržišta rada u Dubrovačko – neretvanskoj županiji.
Provođenjem intenzivnih treninga kroz projektne aktivnosti povećat ćemo razinu znanja i vještina kod mladih ljudi samim time povećati njihovu radnu konkurentnost, a time i veću prihvatljivost poslodavaca.
Mladim ljudima DNŽ će biti predstavljen leader pristup razvoja teritorija i primjeri dobre prakse i iskustva partnera iz Italije, posebice Regije Toscana, koji su veliki eksperti na ovom području.
Institucije uključene u problematiku mladih na tržištu rada će također kroz edukacije i studijsko putovanje u Regiju Toscana podići svoje kapacitete, što će rezultirati u boljem poticanju zapošljavanja mladih na tržištu rada te će im omogućiti da u budućnosti budu nositelji sličnih razvojnih aktivnosti.
Projekt obuhvaća ruralna područja koja su ujedno i najraširenija u Dubrovačko – neretvanskoj županiji, te grad Dubrovnik s najvećim brojem ne­zaposlenih mladih ljudi.

Glavni cilj

Povećati zapošljivost nezaposlenih mladih osoba sa završenim fakultetom na području Dubrovačko – neretvanske županije (u dobi od 20 do 29 godina)

Specifični ciljevi

  • Senzibilizirati javnost o potrebi za dodatnim obrazovanjem mladih ljudi
  • Povećati razinu znanja i vještina dugotrajno nezaposlenih mladih osoba sa završenim fakultetom
  • Poticati razvoj partnerstva i komunikacije između institucija i poslodavaca koji su uključeni u problem nezaposlenih mladih osoba.

Ciljna skupina

- dugotrajno nezaposlene mlade osobe sa završenim fakultetom od 20 do 29 godina,
- nezaposlene mlade osobe bez radnog iskustva od 15 do 29 godina,
- nezaposlene mlade osobe sa nižim kvalifikacijama i vještinama od 15 do 24 godin
a.

Aktivnosti projekta

1. Upravljanje projektom:
Radni sastanci projektnih partnera, Kick-off meetings, Interna evaluacija

2. Znanje stranih jezika - nužda pri zapošljavanju:
Tečajevi talijanskog, njemačkog i francuskog jezika

3. Mladi i njihove aktivno sudjelovanje u društvu -  predstavnici lokalnog razvoja:
Predavanje, trening, radionica

4. Iskustva regije Toskana u rješavanju problema nezaposlenih obrazovanih mladih ljudi:
Okrugli stol, studijsko putovanje

5. Promocija i marketing projekta:
Promocijski materijali, web stranica, radio emisije