MLADI NA TRŽIŠTU RADA

Nezaposlenost mladih jedan je od najvećih problema danas u Hrvatskoj. Prema popisu stanovništva iz 2001. u Hrvatskoj udio mladih u odnosu na ukupno stanovništvo iznosi 20,2%. Samo 30% mladih upisuje višu školu ili fakultet, a tek 33% od spomenutog postotka završi fakultet.

Nezaposlenost mladim ljudima onemogućuje izgradnju budućnosti, stjecanje radnog iskustva u svojoj struci, izgradnju karijere i općenito izgradnju vlastite egzistencije. Također se mora uzeti u obzir da nezaposlenost u najvećoj većini slučajeva vodi i do socijalne isključenosti, što je također jedan od najvažnijih problema društva danas u svijetu.

Koncem lipnja 2011. godine na evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područne službe Dubrovnik bile su evidentirane ukupno 6092 nezaposlene osobe, što u usporedbi s istim razdobljem prošle godine znači smanjenje od 6,5% (Dubrovnik 2484 ili 12,0% manje, Korčula 936 ili 9,3% manje, Lastovo 44 ili 15,8% više, Metković 2002 ili 1,3% više i Ploče 626 ili 3,1% manje nego u lipnju 2010. godine).

U strukturi nezaposlenih njih 448 ili 7,4% je sa završenim fakultetom, akademijom, magisterijem ili doktoratom, te sa višom školom, prvim stupnjem fakulteta ili stručni m studijem 354 ili 5,8%, u ukupnom broju nezaposlenih osoba.