ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA N.O.N.A.

U utorak 19. lipnja, u Dubrovniku, održana je završna konferencija projekta „Nove mogućnosti i novi pristupi u svrhu povećanja zapošljivosti mladih osoba sa završenim fakultetom na području Dubrovačko neretvanske županije“ – N.O.N.A., kojeg je udruga DEŠA – Dubrovnik provela u suradnji sa partnerom udrugom COSPE iz Italije i u suradnji sa HZZ Područna služba Dubrovnik, kroz IPA IV. komponentu – Razvoj ljudskih potencijala.

Nakon pozdravne riječi dožupana, gospodina Frana Skokandića i gospodina Dasena Jasprice, pročelnika HZZ-a, Područne službe Dubrovnik, predsjednica DEŠE, gospođa Jany Hansal je predstavila rezultate projekta. Partneri iz Italije, gosp. Giovanni Gravina i gđa Maria Donata Rinaldi predstavili su rad udruge COSPE, te svoja iskustva na projektima s mladima diljem svijeta.

Na konferenciji je svoj doprinos kroz izlaganje dala gđa. Mirjana Stanković iz HZZ-a,  Područne službe Dubrovnik na temu: „Nacionalni program za poticanje zapošljavanja 2011 -2012.“

Zanimljivo izlaganje održali su i korisnici projekta koji su iznijeli svoja osobna iskustva sudjelovanja u projektu: Iva Pozniak i Mario Didović iz Dubrovnika te Igor Antolović iz Metkovića.

Na konferenciji je zaključeno slijedeće: projekt „N.O.N.A. - Mladi na tržištu rada u Dubrovačko - neretvanskoj županiji“ u potpunosti je realiziran. Planirano je da projekt obuhvati 130 korisnika, no obuhvaćeno ih je čak 152. 46 korisnika je uz pomoć vještina i znanja stečenih tijekom projekta pronašlo zaposlenje, što iznosi 30% od ukupnog broja korisnika projektnih aktivnosti.
Projektni partneri su na konferenciji postigli dogovor o praćenju i po potrebi pružanju podrške korisnicima projekta u njihovom daljnjem plasmanu stečenih znanja i vještina na tržištu rada. Izniman uspjeh provedenog projekta ogleda se u činjenici da su se projektni partneri povezali, te usklađenim djelovanjem tijekom čitavog projekta stvorili partnerski model koji bi, kako mladi sudionici projekta, tako i mladi općenito, trebali primijeniti i zajedničkim snagama plasirati, izboriti svoja prava i konkurentniji položaj na tržištu rada. 

Maria Donata Rinaldi, međunarodni stručnjak i partner na projektu:

„Mladi kao agenti promjena – mladi kao sjeme sutrašnjice“ bila je tema prezentacije inozemnog stručnog eksperta, gđe. Marie Donate Rinaldi, predstavnice talijanske udruge COSPE, koja je sudjelovala na završnoj konferenciji projekta N.O.N.A. (“Nove mogućnosti i novi pristupi u svrhu povećanja zapošljivosti mladih osoba sa završenim fakultetom na području DNŽ”), održane u Dubrovniku 19.06.2012.
COSPE kao razvojna udruga i udruga koja razvija svijest u zajednici, ima širok spektar iskustava u mnogim zemljama, fokusirajući se na različite ciljane skupine, posebice žene, mlade, nezaposlene, marginalizirane, ali i studente i diplomante koji ne mogu naći dobar posao.
Primjeri koji su predstavljeni publici polaze sa različitih aspekata, ali imaju nešto zajedničko: mladi se mogu bolje izraziti kroz mješavinu društvenih, ekonomskih i kulturno – umjetničkih aktivnosti, mogu pronaći bolji posao u takozvanoj „novoj“ ili „izranjajućoj“ ekonomiji koja se odnosi na IT, zabavu, umjetnost i kulturu, show business, turizam, međukulturalna komunikacija, lokalno novinarstvo, kulturna baština itd.
Primjeri na koje se fokusira COSPE su većinom iskustva rada s mladima i udrugama mladih u Libanonu, Palestini, Egiptu, Tunisu, Brazilu, Kubi, Mercosuru, Italiji..., a podržavaju lokalne inicijative, socio-kulturne aktivnosti sa ekonomskim produktom u smislu povećanja zapošljivosti i stvaranja dohotka.

Izazova u radu s mladima ima napretek, kao što ima i mogućnosti: društveno-obrazovni aspekti života mladih kao i umjetnost, kulturna baština i IT mogu postati aktivnosti koje ostvaruju dohodak, dok međunarodni životopis, interes za putovanja i dostupnost da se uzme u obzir međunarodna mobilnost kao plus, mogu pomoći mladima pronaći njihovo mjesto na globalnom tržištu.  
Stvaranje novca unutar svojih slobodnih aktivnosti – ovo bi mogao biti slogan za mlade na tržištu rada!